پته دوزی

1-8 از 8
تخفیف 8 %
سوکا

پته کرمان

نخ پشمی،شال پشمی،کاملا طبیعی،ابعاد 90*90،کاملا دست دوز توسط دستان هنرمند زنان شهر راین استان کرمان...سفارش: تماس با 09013026613
3_2 روز
5,500,000 ریال 6,000,000 ریال
تخفیف 11 %
سوکا

پته کرمان

نخ پشمی،شال پشمی،کاملا طبیعی،ابعاد 50*150،کاملا دست دوز توسط دستان هنرمند زنان شهر راین استان کرمان...سفارش: تماس با 09013026613
3_2 روز
5,500,000 ریال 6,200,000 ریال
تخفیف 13 %
سوکا

پته کرمان

نخ پشمی،شال پشمی،کاملا طبیعی،ابعاد 50*150،کاملا دست دوز توسط دستان هنرمند زنان شهر راین استان کرمان...سفارش: تماس با 09013026613
3_2 روز
4,500,000 ریال 5,200,000 ریال
تخفیف 12 %
سوکا

پته کرمان

نخ پشمی،شال پشمی،کاملا طبیعی،ابعاد 50*150،کاملا دست دوز توسط دستان هنرمند زنان شهر راین استان کرمان...سفارش: تماس با 09013026613
3_2 روز
5,100,000 ریال 5,800,000 ریال
تخفیف 10 %
سوکا

پته کرمان

نخ پشمی،شال پشمی،کاملا طبیعی،کاملا دست دوز توسط دستان هنرمند زنان شهر راین استان کرمان...سفارش: تماس با 09013026613
3_2 روز
4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
تخفیف 12 %
سوکا

تابلو پته کرمان

نخ پشمی،شال پشمی،کاملا طبیعی،ابعاد 100*100،کاملا دست دوز توسط دستان هنرمند زنان شهر راین استان کرمان...سفارش: تماس با 09013026613
3_2 روز
11,000,000 ریال 12,500,000 ریال
تخفیف 12 %
سوکا

تابلو پته کرمان

نخ پشمی،شال پشمی،کاملا طبیعی،ابعاد 95*95،کاملا دست دوز توسط دستان هنرمند زنان شهر راین استان کرمان...سفارش: تماس با 09013026613
3_2 روز
11,000,000 ریال 12,500,000 ریال
تخفیف 10 %
سوکا

رومیزی پته کرمان

نخ پشمی،شال پشمی،کاملا طبیعی،ابعاد 100*100،کاملا دست دوز توسط دستان هنرمند زنان شهر راین استان کرمان...سفارش: تماس با 09013026613
3_2 روز
9,000,000 ریال 10,000,000 ریال