غذا

1-3 از 3
تخفیف 25 %
خانم مختاری

دلمه برگ

(قیمت هر کدام 60000 ریال)...سفارش: تماس با 09199057945
3_2 روز
60,000 ریال 80,000 ریال
تخفیف 8 %
تهیه غذای انیسی

خوراک کوبیده

گوشت ۲۰۰ گرمی ... سفارش: تماس با ۲۲۴۹۵۱۵۷_۲۲۴۹۵۴۵۳
3_2 روز
230,000 ریال 250,000 ریال
تخفیف 9 %
تهیه غذای انیسی

شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ، پرسی ... سفارش: تماس با ۲۲۴۹۵۱۵۷_۲۲۴۹۵۴۵۳
3_2 روز
155,000 ریال 170,000 ریال