صنایع چوبی آریا

1-24 از 32

تولید و پخش انواع میز و صندلی های شیک و مدرن با تضمین کیفیت

آدرس فروشگاه:تهران بزرگراه سعیدی(جاده ساوه)، شهرک ولیعصر، خیابان حیدری جنوبی، پلاک ۱۳۷

تلفن سفارشات

66221528

09126760875 --- 09396109516

تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری اس

صندلی اس_میز رز؛ جنس چوب:توسکا؛ جنس پارچه:به انتخاب مشتری(قیمت چهار نفره:۱۸۰۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۴۵۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۴۸۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09198336374
3_2 روز
24,500,000 ریال 26,000,000 ریال
تخفیف 10 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری اس

صندلیs_میز رز صفحه معرق؛(قیمت چهار نفره:۱۹۰۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۶۵۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۶۰۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09198336374
3_2 روز
19,000,000 ریال 21,000,000 ریال
تخفیف 5 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری اسپرت

صندلی اسپرت_میز کلاسیک؛ جنس چوب:راش ؛ پارچه:انتخاب مشتری ؛(قیمت چهارنفره:۲۱۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۳۱۵۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۴۳۰۰۰۰۰)؛ ۲سال ضمانت تعویض ... سفارش: ت...
3_2 روز
31,500,000 ریال 33,000,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری با صندلی طبی

صندلی طبی کف چوب راش_میز پایه گلدانی؛ جنس چوب:راش گرجستان؛(قیمت چهار نفره:۲۲۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۳۳۰۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۴۶۰۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09198336374
3_2 روز
22,500,000 ریال 24,000,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری بوگاتی

صندلی بوگاتی_میز بوگاتی؛ جنس چوب:ممرز؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۲۰۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۹۰۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۸۰۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 0919833...
3_2 روز
29,000,000 ریال 31,000,000 ریال
تخفیف 3 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری پورشه

صندلی پورشه تمام چوب راش؛ میز گرد پایه گلدانی دور چوب؛(قیمت چهار نفره:۲۰۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۸۸۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۴۱۵۰۰۰۰)؛ ۲سال ضمانت تعویض ... سفارش: تماس...
3_2 روز
41,500,000 ریال 43,000,000 ریال
تخفیف 4 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری تاج دار

تاج دار منبتی؛ جنس چوب:افرا_گردو؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۲۵۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۳۶۰۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۴۹۰۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09198336374
3_2 روز
36,000,000 ریال 37,500,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری چپندر

صندلی چپندر-نیمکت ثم آهوئیمیز مارال؛ جنس چوب:ممرز؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(ست چهار نفره:با چهار صندلی ۲۰۵۰۰۰۰؛ ست شش نفره:۲۵۵۰۰۰۰ چهار صندلی و یک پاف دو نفره؛...
3_2 روز
25,500,000 ریال 27,000,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری چستر

صندلی چستر_میز پایه کج؛ جنس چوب:نرات(روس)؛ پارچه:مسکو؛(قیمت چهارنفره:۲۱۰۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۳۰۰۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۴۱۵۰۰۰۰)؛ ۱سال ضمانت تعویض... سفارش: تماس ب...
3_2 روز
30,000,000 ریال 32,000,000 ریال
تخفیف 12 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری چهارتیره

صندلی چهار تیره؛میز رز صفحه پولیش؛ جنس چوب:میز پایه چوب صفحه روکش_صندلی چوب توسکا؛ پارچه:انتخاب با مشتری(قیمت چهار نفره:۱۹۰۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۵۷۰۰۰۰؛ قیمت ه...
3_2 روز
19,000,000 ریال 21,500,000 ریال
تخفیف 5 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری دو تیره

صندلی دو تیره _میز کلاسیک؛ جنس چوب:راش گرجستان؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۱۸۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۵۵۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۵۰۰۰۰۰)؛۲سال ضمانت تعویض...
3_2 روز
18,500,000 ریال 19,500,000 ریال
تخفیف 8 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری دو تیره

صندلی دوتیره کف چوب_میز پایه گلدانی؛(قیمت چهار نفره:۱۸۰۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۵۵۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۷۰۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09198336374
3_2 روز
18,000,000 ریال 19,500,000 ریال
تخفیف 9 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری سه تیره

صندلی ۳تیره_میز پایه گلدانی؛ جنس چوب:توسکا؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۱۷۳۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۳۷۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۵۰۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09...
3_2 روز
17,300,000 ریال 19,000,000 ریال
تخفیف 5 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری سون

صندلی سون_میز یاتاش؛ جنس چوب:نرات(روس)؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۱۷۳۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۳۷۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۲۶۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 091983...
3_2 روز
23,700,000 ریال 25,000,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری سون خیاری

صندلی سون خیاری_میز ثم آهویی؛ جنس چوب:نرات(روس)؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۱۷۶۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۴۴۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۲۷۰۰۰۰) ... سفارش: تماس...
3_2 روز
24,400,000 ریال 26,000,000 ریال
تخفیف 5 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری شکوفه

صندلی شکوفه_میز ثم آهویی؛ جنس چوب:ممرز؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۱۶۸۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۳۲۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۰۶۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 091983...
3_2 روز
23,200,000 ریال 24,500,000 ریال
تخفیف 3 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری صدفی

مدل صدفی راش؛ میز گرد عروس پایه راش گردون خور؛ جنس چوب:راش گرجستان ؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۲۰۷۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۹۳۰۰۰۰؛ ست هشت نفره:۴۰۹۰۰۰۰...
3_2 روز
40,900,000 ریال 42,000,000 ریال
تخفیف 7 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری فلورا

صندلی فلورا_میز پایه کج؛ جنس چوب:ممرز؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۲۱۳۰۰۰۰ قیمت شش نفره:۲۹۷۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۴۰۶۰۰۰۰) ۱سال ضمانت تعویض ... سفارش:...
3_2 روز
29,700,000 ریال 32,000,000 ریال
تخفیف 10 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری لئون

لئون خیاری_میز ماهان؛ جنس چوب:نرات(روس)؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(ست چهارنفره:۱۴۴۰۰۰۰؛ ست شش نفره:۱۹۶۰۰۰۰؛ ست هشت نفره:۲۶۳۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09198336374
3_2 روز
14,400,000 ریال 16,000,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری لئون

صندلی لئون_میز ثم آهویی؛ جنس چوب:نرات(روس)؛ پارچه:به انتخاب مشتری؛(قیمت چهار نفره:۱۴۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۱۹۰۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۲۵۵۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09...
3_2 روز
25,500,000 ریال 27,000,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری لاکچری

صندلی لاکچری_میز لاکچری؛ جنس چوب:توسکا؛ پارچه:ملیتا ترک(قیمت چهارنفره:۲۳۰۰۰۰۰؛ شش نفره:۳۱۵۰۰۰۰؛ هشت نفره:۴۴۰۰۰۰۰)؛ ۱سال ضمانت تعویض ... سفارش: تماس با 091983...
3_2 روز
23,000,000 ریال 24,500,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری لهستانی

صندلی لهستانی تمام چوب_میز دالبونی ؛ جنس چوب:صندلی چوب راش گرجستان؛(قیمت چهار نفره:۲۲۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۳۱۰۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۴۳۰۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 0...
3_2 روز
22,500,000 ریال 24,000,000 ریال
تخفیف 8 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری مانیتوری

صندلی مانیتوری_میز گرد پایه گلدانی؛ جنس چوب:نرات(روس)؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهار نفره:۱۸۵۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۶۰۰۰۰۰؛ قیمت هشت نفره:۳۷۰۰۰۰۰) ... سفارش:...
3_2 روز
18,500,000 ریال 20,000,000 ریال
تخفیف 5 %
صنایع چوبی آریا

ناهارخوری ماهواره ای

صندلی ماهواره ای_میز بیضی؛ جنس چوب:توسکا؛ پارچه:انتخاب با مشتری؛(قیمت چهارنفره:۱۸۳۰۰۰۰؛ قیمت شش نفره:۲۴۷۰۰۰۰) ... سفارش: تماس با 09198336374
3_2 روز
24,700,000 ریال 26,000,000 ریال