صنایع دستی

1-24 از 231
محبوبه آذری

دیوارکوب نقاشی سنگ و چوب

دیوارکوب تزئینی نقاشی روی سنگ و چوب نحوه ارسال: با پست تلفن ثبت سفارش 09334714850 اینستاگرام: @mhb.gallery
3_2 روز
250,000 ریال
تخفیف 14 %
محبوبه آذری

رومیزی نقاشی روی چوب

رومیزی نقاشی روی چوب شماره تماس ثبت سفارش 09334714850 نحوه ارسال: با پست اینستاگرام: @mhb.gallery
3_2 روز
600,000 ریال 700,000 ریال
محبوبه آذری

دیوارکوب نقاشی روی چوب

دیوارکوب تزئینی نقاشی روی چوب شماره ثبت سفارش09334714850 نحوه ارسال: با پست اینستاگرام: @mhb.gallery
3_2 روز
250,000 ریال
تخفیف 5 %
محبوبه آذری

جاکلیدی

جاکلیدی نقاشی روی سنگ و چوب شماره تماس جهت سفارش 09334714850 ارسال با پست اینستاگرام: @mhb.galleiy
3_2 روز
378,160 ریال 400,000 ریال
تخفیف 21 %
محبوبه آذری

جاکلیدی

جاکلیدی نقاشی روی چوب نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
300,000 ریال 380,000 ریال
تخفیف 6 %
محبوبه آذری

جاکلیدی

نقاشی روی سنگ و چوب نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
580,000 ریال 620,000 ریال
تخفیف 5 %
محبوبه آذری

جاکلیدی

جاکلیدی نقاشی روی سنگ و چوب نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
380,000 ریال 400,000 ریال
تخفیف 5 %
محبوبه آذری

جاکلیدی

نقاشی روی سنگ و چوب نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
380,000 ریال 400,000 ریال
تخفیف 8 %
محبوبه آذری

دیوارکوب

دیوارکوب تزئینی نقاشی روی سنگ و چوب نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
350,000 ریال 380,000 ریال
تخفیف 8 %
محبوبه آذری

دیوارکوب

دیوارکوب تزئینی طرح اون نوم نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
350,000 ریال 380,000 ریال
تخفیف 4 %
محبوبه آذری

جاکلیدی

نقاشی روی سنگ و چوب
3_2 روز
480,000 ریال 500,000 ریال
تخفیف 8 %
محبوبه آذری

دیوارکوب

نقاشی روی سنگ و چوب نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
350,000 ریال 380,000 ریال
تخفیف 3 %
محبوبه آذری

جاکلیدی

جاکلیدی نقاشی روی سنگ و چوب نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
780,000 ریال 800,000 ریال
تخفیف 6 %
محبوبه آذری

تابلو چهار فصل

نقاشی روی سنگ و چوب نحوه ارسال با پست تلفن جهت ثبت سفارش09334714850
3_2 روز
850,000 ریال 900,000 ریال
تخفیف 10 %
خانم حقیقت

تابلو

نقش برجسته،طرح ماهی، 20-60 سانتیمتر و بدون قاب...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
1,800,000 ریال 2,000,000 ریال
تخفیف 5 %
خانم حقیقت

تابلو

نقش برجسته،رقص سماع،اندازه بدون قاب 30-70 ...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
3,500,000 ریال 3,700,000 ریال
تخفیف 6 %
خانم حقیقت

تابلو

رنگ و روغن،نقش برجسته،اندازه بدون قاب 40*70 ...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
1,500,000 ریال 1,600,000 ریال
تخفیف 5 %
خانم حقیقت

تابلو

رنگ و روغن، دو لته ای( جوجه های عاشق)،اندازه هر لته 50*70 ...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
4,000,000 ریال 4,200,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم حقیقت

تابلو

نقش برجسته روی آینه دیواری چوبی،طرح گندم،اندازه 50*70 ...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,300,000 ریال
تخفیف 3 %
گالری قصوان

تابلو معرق

چوب، ابعاد 30 * 40 ...سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
3,500,000 ریال 3,600,000 ریال
تخفیف 2 %
گالری قصوان

تابلو معرق

چوب، سبک تفکیک رنگ،ساب خورده و سطح آن یک دست صاف میباشد، ابعاد از دور قاب تقریباً 65 * 62 ...سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
45,000,000 ریال 46,000,000 ریال
تخفیف 8 %
گالری قصوان

تابلو معرق

چوب و در ابعاد 36 * 40 ... سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
3,700,000 ریال 4,000,000 ریال
تخفیف 6 %
گالری قصوان

تابلو معرق

چوب و در ابعاد 77 *22 ... سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
1,500,000 ریال 1,600,000 ریال