خراش فلزات

1-12 از 12
تخفیف 10 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو آرش کمانگیر

جنس مس،خراش روی فلزات،اندازه بدون قاب 30*40...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
7,500,000 ریال 8,300,000 ریال
تخفیف 1 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو از سطح تا حجم

جنس مس،خراش روی فلزات،اندازه بدون قاب 66*110...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
80,000,000 ریال 81,000,000 ریال
تخفیف 2 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو اسب

جنس مس،خراش روی فلزات،اندازه بدون قاب 60*70...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
26,000,000 ریال 26,500,000 ریال
تخفیف 2 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو بازارچه

برجسته کاری ونقاشی روی مس،اندازه بدون قاب 20*30(موجود نیست،سفارش پذیرفته می شود)...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
4,500,000 ریال 4,600,000 ریال
تخفیف 2 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو برجسته کاری

برجسته کاری ونقاشی روی مس،اندازه بدون قاب 30*20(موجود نیست،سفارش پذیرفته می شود)...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
4,500,000 ریال 4,600,000 ریال
تخفیف 1 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو بی بی دردانه

جنس مس،خراش روی فلزات،اندازه بدون قاب 45*65...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
38,500,000 ریال 39,000,000 ریال
تخفیف 5 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو چغد

دارای آویز،جغد مس بر روی چوب چسبانده شده،اندازه 40*55...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
15,700,000 ریال 16,500,000 ریال
تخفیف 2 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو خانه کدخدا

جنس مس،خراش روی فلزات،اندازه بدون قاب 55*45...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
22,000,000 ریال 22,500,000 ریال
تخفیف 4 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو زن قاجار

جنس مس،خراش نگاره،اندازه بدون قاب 20*30...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
2,500,000 ریال 2,600,000 ریال
تخفیف 2 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو همسر ناصرالدین شاه

خراش نگاره بر روی مس،اندازه بدون قاب 50*65...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
27,600,000 ریال 28,300,000 ریال
تخفیف 1 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو کوچه برفی اقدسیه

خراش نگاره بر روی مس،اندازه بدون قاب 52*65...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
38,000,000 ریال 38,500,000 ریال
تخفیف 9 %
صنایع دستی مس کوبه

تابلو یوزپلنگ

جنس مس،خراش روی فلزات،اندازه بدون قاب 30*40 ...سفارش: تماس با 09196343526
3_2 روز
7,300,000 ریال 8,000,000 ریال