خانم پاهنگ

1-24 از 34

کارآفرین در زمینه زیورآلات و بدلیجات با منجوق و مروارید است. زیبایی و ظرافت در تمام کارهای ایشان نمایان می باشد. 

تخفیف 11 %
خانم پاهنگ

بند عینک

مروارید،قابل سفارش در رنگ های مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
250,000 ریال 280,000 ریال
تخفیف 9 %
خانم پاهنگ

بند عینک

دوتایی زنجیری،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
300,000 ریال 330,000 ریال
تخفیف 9 %
خانم پاهنگ

بند عینک

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
300,000 ریال 330,000 ریال
تخفیف 11 %
خانم پاهنگ

بند عینک

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
250,000 ریال 280,000 ریال
تخفیف 17 %
خانم پاهنگ

دستبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
200,000 ریال 240,000 ریال
تخفیف 11 %
خانم پاهنگ

دستبند

مروارید،قابل سفارش در رنگ های مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
250,000 ریال 280,000 ریال
تخفیف 11 %
خانم پاهنگ

دستبند

سنگ و مهره،مروارید،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
250,000 ریال 280,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم پاهنگ

سینه ریز

کار شده با منجوق،قابل سفارش در رنگ های مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
600,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 5 %
خانم پاهنگ

سینه ریز

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
550,000 ریال 580,000 ریال
تخفیف 9 %
خانم پاهنگ

سینه ریز

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
500,000 ریال 550,000 ریال
تخفیف 3 %
خانم پاهنگ

گردنبند

مروارید اصل،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
1,500,000 ریال 1,550,000 ریال
تخفیف 3 %
خانم پاهنگ

گردنبند

مروارید اصل،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
1,500,000 ریال 1,550,000 ریال
تخفیف 17 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
400,000 ریال 480,000 ریال
تخفیف 17 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
400,000 ریال 480,000 ریال
تخفیف 13 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
200,000 ریال 230,000 ریال
تخفیف 9 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
400,000 ریال 440,000 ریال
تخفیف 10 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
700,000 ریال 780,000 ریال
تخفیف 11 %
خانم پاهنگ

گردنبند

گیس بافت،منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
250,000 ریال 280,000 ریال
تخفیف 6 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
450,000 ریال 480,000 ریال
تخفیف 6 %
خانم پاهنگ

گردنبند

گیس بافت،منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
450,000 ریال 480,000 ریال
تخفیف 5 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
2-5 روز
900,000 ریال 950,000 ریال
تخفیف 11 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
400,000 ریال 450,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
600,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم پاهنگ

گردنبند

منجوق،قابل سفارش در رنگ ها و سایزهای مختلف...سفارش: تماس با 09013036693
3_2 روز
600,000 ریال 650,000 ریال