زیورآلات رزین

1-7 از 7
فعالیت خانم محرمی در زمینه رزین آپوکسی است. ظرافت و زیبایی در تمام کارهای ایشان نمایان است.ارسال پستی ضمن هماهنگی با ایشان انجام می شود.
تخفیف 17 %
زیورآلات رزین

سنجاق سینه

ساخته شده با برگ طبيعی،با رزين استحكام داده شده و كاملاً محكم...سفارش: تماس با 09121934058
3_2 روز
150,000 ریال 180,000 ریال
تخفیف 17 %
زیورآلات رزین

سنجاق سینه

با رزين استحكام داده شده و كاملاً محكم...سفارش: تماس با 09121934058
3_2 روز
150,000 ریال 180,000 ریال
تخفیف 17 %
زیورآلات رزین

سنجاق سینه

ساخته شده با چوب،با رزين استحكام داده شده و كاملاً محكم...سفارش: تماس با 09121934058
3_2 روز
100,000 ریال 120,000 ریال
تخفیف 17 %
زیورآلات رزین

سنجاق سینه

ساخته شده با صدف،با رزين استحكام داده شده و كاملاً محكم...سفارش: تماس با 09121934058
3_2 روز
150,000 ریال 180,000 ریال
تخفیف 17 %
زیورآلات رزین

سنجاق سینه

ساخته شده با گل طبيعی،با رزين استحكام داده شده و كاملاً محكم...سفارش: تماس با 09121934058
3_2 روز
100,000 ریال 120,000 ریال
تخفیف 17 %
زیورآلات رزین

سنجاق سینه

ساخته شده با چوب و صدف،با رزين استحكام داده شده و كاملاً محكم...سفارش: تماس با 09121934058
3_2 روز
150,000 ریال 180,000 ریال
تخفیف 17 %
زیورآلات رزین

سنجاق سینه

ساخته شده با سنگ های تزیینی،با رزين استحكام داده شده و كاملاً محكم...سفارش: تماس با 09121934058
3_2 روز
200,000 ریال 240,000 ریال