خانم حقیقت

1-5 از 5

سفارش انواع نقاشی رنگ روغن و همچنین نقش برجسته در ابعاد و طرح های دلخواه

تخفیف 10 %
خانم حقیقت

تابلو

نقش برجسته،طرح ماهی، 20-60 سانتیمتر و بدون قاب...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
1,800,000 ریال 2,000,000 ریال
تخفیف 5 %
خانم حقیقت

تابلو

نقش برجسته،رقص سماع،اندازه بدون قاب 30-70 ...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
3,500,000 ریال 3,700,000 ریال
تخفیف 6 %
خانم حقیقت

تابلو

رنگ و روغن،نقش برجسته،اندازه بدون قاب 40*70 ...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
1,500,000 ریال 1,600,000 ریال
تخفیف 5 %
خانم حقیقت

تابلو

رنگ و روغن، دو لته ای( جوجه های عاشق)،اندازه هر لته 50*70 ...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
4,000,000 ریال 4,200,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم حقیقت

تابلو

نقش برجسته روی آینه دیواری چوبی،طرح گندم،اندازه 50*70 ...سفارش: تماس با 09376854214
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,300,000 ریال