خانم بهروزی

1-22 از 22

کارآفرین در زمینه بادکنک آرایی و تهیه ژله برای جشن ها و مهمانی ها می باشد. فعالیت ایشان در تهران بوده و عمده سفارشات را پذیرا خواهند بود.

تخفیف 6 %
خانم بهروزی

بادکنک آرایی

خانم بهروزی کارآفرین در زمینه بادکنک آرایی ...جهت سفارش با شماره 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
5,000,000 ریال 5,300,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم بهروزی

ژله

تهیه ژله در طرح ها و اندازه های دلخواه شما...جهت سفارش 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
550,000 ریال 600,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم بهروزی

ژله

تهیه ژله در طرح ها و اندازه های دلخواه شما...جهت سفارش 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
550,000 ریال 600,000 ریال
تخفیف 11 %
خانم بهروزی

ژله

تهیه ژله در طرح ها و اندازه های دلخواه شما...جهت سفارش 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
400,000 ریال 450,000 ریال
تخفیف 7 %
خانم بهروزی

ژله

تهیه ژله در طرح ها و اندازه های دلخواه شما...جهت سفارش 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
700,000 ریال 750,000 ریال
تخفیف 9 %
خانم بهروزی

بادکنک آرایی

اجرای بادکنک آرایی در طرح های دلخواه شما...جهت سفارش 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
3,000,000 ریال 3,300,000 ریال
تخفیف 9 %
خانم بهروزی

بادکنک آرایی

اجرای بادکنک آرایی در طرح های دلخواه شما...جهت سفارش با 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
3,000,000 ریال 3,300,000 ریال
تخفیف 7 %
خانم بهروزی

بادکنک آرایی

انواع بادکنک آرایی به سلیقه شما...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
3,500,000 ریال 3,750,000 ریال
تخفیف 7 %
خانم بهروزی

بادکنک آرایی

انواع بادکنک آرایی به سلیقه شما...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
650,000 ریال 700,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم بهروزی

میوه آرایی

حکاکی روی هندوانه...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
600,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم بهروزی

میوه آرایی

حکاکی روی هندوانه...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
600,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 8 %
خانم بهروزی

میوه آرایی

حکاکی روی هندوانه...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
600,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 9 %
خانم بهروزی

میوه آرایی

تزیین و چیدمان انواع میوه....سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
1,000,000 ریال 1,100,000 ریال
تخفیف 9 %
خانم بهروزی

میوه آرایی

تزیین و چیدمان انواع میوه...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
1,000,000 ریال 1,100,000 ریال
تخفیف 10 %
خانم بهروزی

ژله

مدل عروس...سفارش:تماس با 09198107971
3_2 روز
450,000 ریال 500,000 ریال
تخفیف 7 %
خانم بهروزی

الویه

جهت سفارش با 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
1,300,000 ریال 1,400,000 ریال
تخفیف 5 %
خانم بهروزی

الویه

جهت سفارش با 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
900,000 ریال 950,000 ریال
تخفیف 5 %
خانم بهروزی

کیک مرغ

جهت سفارش با 09198107971 تماس حاصل فرمایید.
3_2 روز
900,000 ریال 950,000 ریال
تخفیف 6 %
خانم بهروزی

ژله

ژله تزریقی داخل تنگ آب...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
800,000 ریال 850,000 ریال
تخفیف 4 %
خانم بهروزی

سفره آرایی

دیزاین و چیدمان نان و پنیر و سبزی با تمام وسایل...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
1,300,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 4 %
خانم بهروزی

سفره آرایی

دیزاین و چیدمان نان و پنیر و سبزی با تمام وسایل...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
1,300,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 4 %
خانم بهروزی

سفره آرایی

دیزاین و چیدمان نان و پنیر و سبزی با تمام وسایل...سفارش: تماس با 09198107971
3_2 روز
1,300,000 ریال 1,350,000 ریال