تولیدی پاکان

1-11 از 11

مدیر تولیدی آقای محمود ذالفقاری هستند. عمده تولید ایشان در زمینه کفش زنانه و دختران می باشد. فعالیت تولیدی پاکان در تهران می باشد. نحوه ارسال محصولات ضمن هماهنگی با ایشان با پست ارسال می گردد. ظرافت و زیبایی از ویژگی های این تولید می باشد.

تخفیف 18 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
550,000 ریال 670,000 ریال
تخفیف 8 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
550,000 ریال 600,000 ریال
تخفیف 10 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه مدل رکاب دار

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
380,000 ریال 420,000 ریال
تخفیف 29 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه مدل بندری

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
390,000 ریال 550,000 ریال
تخفیف 18 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه مدل خرچنگی

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
450,000 ریال 550,000 ریال
تخفیف 14 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه مدل رومی

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
670,000 ریال 780,000 ریال
تخفیف 16 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه مدل سارا

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
380,000 ریال 450,000 ریال
تخفیف 28 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه مدل هشتک

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
420,000 ریال 580,000 ریال
تخفیف 15 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه مدل یقه دار

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
410,000 ریال 480,000 ریال
تخفیف 23 %
تولیدی پاکان

کفش زنانه مدل نیم ساق

فروش بهاره تولیدی پاکان در مدل های متنوع و قیمت های مناسب شماره تماس جهت سفارش 09365531162
3_2 روز
680,000 ریال 880,000 ریال