معرق کاری و پیکر تراشی

1-24 از 40
تخفیف 3 %
گالری قصوان

تابلو معرق

چوب، ابعاد 30 * 40 ...سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
3,500,000 ریال 3,600,000 ریال
تخفیف 2 %
گالری قصوان

تابلو معرق

چوب، سبک تفکیک رنگ،ساب خورده و سطح آن یک دست صاف میباشد، ابعاد از دور قاب تقریباً 65 * 62 ...سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
45,000,000 ریال 46,000,000 ریال
تخفیف 8 %
گالری قصوان

تابلو معرق

چوب و در ابعاد 36 * 40 ... سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
3,700,000 ریال 4,000,000 ریال
تخفیف 6 %
گالری قصوان

تابلو معرق

چوب و در ابعاد 77 *22 ... سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
1,500,000 ریال 1,600,000 ریال
تخفیف 4 %
گالری قصوان

تابلو

معرق چوب، ابعاد 30*40... سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
5,000,000 ریال 5,200,000 ریال
تخفیف 4 %
گالری قصوان

تابلو

معرق چوب،ابعاد 21 *25... سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
4,500,000 ریال 4,700,000 ریال
تخفیف 17 %
گالری قصوان

معرق

معرق چوب ،رقص سما،ابعادد14 * 35 ...سفارش: تماس با 09125715672
3_2 روز
500,000 ریال 600,000 ریال
تخفیف 15 %
گالری برگ

پرنده چوبی

جنس پرنده چوب گردو و افرا،جنس پایه چوب زرشک...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
550,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 15 %
گالری برگ

پرنده چوبی

جنس پرنده چوب گردو و افرا،جنس پایه چوب زرشک...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
550,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 15 %
گالری برگ

پرنده چوبی

جنس پرنده چوب گردو و افرا،جنس پایه چوب زرشک...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
550,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 15 %
گالری برگ

پرنده چوبی

جنس پرنده چوب گردو و افرا،جنس پایه چوب زرشک...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
550,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 5 %
گالری برگ

تابلو بالرین

پیکرتراشی،چوب،اندازه با قاب 35*45...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
3,800,000 ریال 4,000,000 ریال
تخفیف 33 %
گالری برگ

تابلو بسم الله

معرق،چوب... سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
500,000 ریال 750,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو بسم الله 1

چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو بسم الله 2

چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو بسم الله 3

چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو بسم الله 4

چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 13 %
گالری برگ

تابلو رقص زندگی

پیکرتراشی،چوب،اندازه با قاب 27*44...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
3,500,000 ریال 4,000,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو زن آفریقایی 1

پیکرتراشی،چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو زن آفریقایی 2

پیکرتراشی،چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو زن آفریقایی 3

پیکرتراشی،چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو زن آفریقایی 4

پیکرتراشی،چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 11 %
گالری برگ

تابلو زن آفریقایی 5

پیکرتراشی،چوب،اندازه با قاب ۲۱*۳۵...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف 17 %
گالری برگ

تابلو شعر

چوب،اندازه با قاب 21*35...سفارش: تماس با 09123884877
3_2 روز
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال